fbpx
Kontaktid
ET
EN
Teenused Meie eelised Meeskond Projektid Kontaktid
ET EN

Täisvalik

Täisvaliku teenus võimaldab teil leida sobiva töötaja avaliku konkursi, konkurssi esile tõstvate tugitegevuste ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV.ee andmebaasist.

Lisaks sisaldab teenus ka esmaseid intervjuusid sobivate kandidaatidega.

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV.ee värbamise projektijuhi poolt.

OTSINGU PROTSESS:

 • Täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele)
 • Koostame ja avaldame töökuulutuse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumitele ja täidetud ametiprofiilile ühe kuu jooksul (vajadusel pikendame kaks lisanädalat)
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile meie esilehel „CV-Online soovitab“ rubriigis vähemalt ühe nädala jooksul
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile Premium Listis kuulutusega sobivas kategoorias vähemalt ühe nädala jooksul
 • Võimendame töökuulutuse ringlemist sotsiaalmeedias ja suuname selle sobiva sihtgrupini (Facebook, Instagram)
 • Jagame töökuulutust CV.ee muudes sotsiaalmeedia kanalites (LinkedIn)
 • Otsime sobivaid kandidaate CV.ee andmebaasist, saadame neile tööpakkumise e-maili teel
 • Sisestame online-intervjuu küsimused. Online-intervjuu küsimuste koostamisel arvestame tööandja poolt eelistatud kompetentse (vajadusel)
 • Võtame vastu CV-d ja avaldused, jaotame kandidaadid sobivateks, tõenäoliselt sobivateks ja mittesobivateks
 • Vastame otsingu perioodi vältel kandidaatidelt saabuvatele küsimustele nii ametikoha kui ka otsinguprotsessi kohta
 • Helistame läbi konkursile laekunud potentsiaalselt sobivad kandidaadid ning selgitame välja nende motivatsiooni konkursil osalemiseks
 • Presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos online-intervjuu tulemuste ja omapoolsete kommentaaridega vähemalt kaks korda perioodi jooksul.
 • Viime läbi täispika kohapealse kompententsipõhise intervjuu kuni viie kliendi poolt ootustele vastavaks tunnistaud kandidaadiga
 • Viime läbi testimised kuni kolme lõppkandidaadiga (isiksuseküsimustik või Vaimse võimekuse test)
 • Teeme taustauuringu kuni viiele lõppkandidaadile (tagasiside küsimine soovitajatelt)
 • Lepime kokku ettevõtte intervjuud lõppkandidaatidega (vajadusel)
 • Saadame tagasiside mittevalituks osutunud kandidaatidele
 • Teenus sisaldab 4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale ehk kui nelja kuu jooksul pärast töölepingu sõlmimist selgub, et töötaja antud ametikohale ei sobi (Tööleping lõpetatakse Tööandja või töötaja algatusel), teostame samale ametikohale teistkordse otsingu tasuta

Peamised eelised:

 • Professionaalne hinnang kandidaatidele/töötajatele
 • Täielik tugiteenus kogu värbamisteenuse vältel
 • Garantii uuele töötajale
 • Ajasäästlik

Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega pakume sama värbamislahendust ka teistes Balti riikides.

HIND: vastavalt kokkuleppele

 

Küsi, me aitame!

Võta meiega kohe ühendust ning leiame koos sobiliku lahenduse.

Meie teenused

Eelvalik
Eelvalik
 • Kandidaadid eri allikatest (avalik konkurss ja CV.ee andmebaasi otsing)
 • Edastame ainult potentsiaalselt sobivate kandidaatide CV-d
 • Laiem nähtavus kandidaatidele
Veel...
Sihtotsing CV.ee andmebaasist
Sihtotsing CV.ee andmebaasist
 • Võimaldab otsida kandidaate ilma avaliku konkursita
 • Annab võimaluse sihtida passiivseid kandidaate CV.ee andmebaasist
 • Edastame ainult profiilile vastavate kandidaatide CV-d
Veel...
Värbamisturundus
Värbamisturundus
 • Sihitud sotsiaalmeedia reklaamid
 • Võidame ka passiivsete kandidaatide tähelepanu
 • Tööandja bränding ja brändikuvandi tõstmine
Veel...
Kandidaatide hindamine ja tiimianalüüs
Kandidaatide hindamine ja tiimianalüüs
 • Hindab kandidaadi või tiimi võimekust
 • Annab ülevaate inimese isikuomadustest

Teste on võimalik läbi viia ka kaugteel.

Veel...
Erilahendused
Erilahendused

Ei leidnud sobivat lahendust?

Võta meiega ühendust ning aitame valida kõige sobivam lahenduse, mis vastab teie vajadustele, võttes arvesse vaba ametikoha profiili, teie vaba aega, rahalisi vahendeid ja inimressurssi.

Veel...

Värbamisteenuste võrdlus

Võrrelge meie värbamisteenuseid ja valige oma ettevõtte vajadustele sobiv lahendus.

Peida võrdlustabel Näita võrdlustabelit
Tegevused
Profiili täitmine ettevõtte poolt ja ametikoha nõudmiste täpsustamine
Töökuulutuse koostamine ja selle avaldamine lehel CV.ee
Kuulutuste esiletõstmine: - CV.ee premium listing ja tagasiside garantii
Facebooki ja Instagrami võimendatud postitus
Andmebaasiotsing ja sihtgrupile teavitava e-kirja saatmine
Laekunud kandidaatide hindamine CV ja kaaskirja põhjal
Kandidaatide otsing ja valik lisaallikatest ning otsepakkumised (ka kliendi enda poolt antud kontaktidele)
Online-intervjuu lisamine
Intervjuud kandidaatidega
Finaalkandidaatide intervjuude koordineerimine
Tripod-i vaimse võimekuse või isiksusetest ja soovitajatega vestlus kuni kolmele kandidaadile
Ülevaate koostamine kandidaatidest
Tagasiside saatmine valituks mitte osutunud kandidaatidele
Garantiiotsingu teostamine tasuta
populaarne
Eelvalik
30 päeva(+14)
Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
Sīkāk
Sihtotsing andmebaasist
Personaalsed tutvustused tel. ja e-maili teel
10-20 tööpäeva jooksul
Sīkāk
Täisvalik
30 päeva(+14)
Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
4 kuud
Sīkāk
Tegevused
Profiili täitmine ettevõtte poolt ja ametikoha nõudmiste täpsustamine
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Töökuulutuse koostamine ja selle avaldamine lehel CV.ee
Eelvalik
30 päeva(+14)
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
30 päeva(+14)
Kuulutuste esiletõstmine: - CV.ee premium listing ja tagasiside garantii
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Facebooki ja Instagrami võimendatud postitus
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Andmebaasiotsing ja sihtgrupile teavitava e-kirja saatmine
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Personaalsed tutvustused tel. ja e-maili teel
Täisvalik
Laekunud kandidaatide hindamine CV ja kaaskirja põhjal
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Kandidaatide otsing ja valik lisaallikatest ning otsepakkumised (ka kliendi enda poolt antud kontaktidele)
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Online-intervjuu lisamine
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Intervjuud kandidaatidega
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Finaalkandidaatide intervjuude koordineerimine
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Tripod-i vaimse võimekuse või isiksusetest ja soovitajatega vestlus kuni kolmele kandidaadile
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Ülevaate koostamine kandidaatidest
Eelvalik
Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
Sihtotsing andmebaasist
10-20 tööpäeva jooksul
Täisvalik
Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
Tagasiside saatmine valituks mitte osutunud kandidaatidele
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
Garantiiotsingu teostamine tasuta
Eelvalik
Sihtotsing andmebaasist
Täisvalik
4 kuud
Ei leidnud soovitud lahendust?

Võta meiega ühendust.

Võta ühendust