fbpx
Kontaktid
ET
EN
Teenused Meie eelised Meeskond Projektid Värbamisblogi Kontaktid
ET EN

Eelvalik

Eelvaliku teenus võimaldab teil leida sobiva töötaja avaliku konkursi, konkurssi esile tõstvate tugitegevuste ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV.ee andmebaasist.

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV.ee värbamise projektijuhi poolt.

OTSINGU PROTSESS:

 • Täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele)
 • Koostame ja avaldame töökuulutuse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumitele ja täidetud ametiprofiilile ühe kuu jooksul (vajadusel pikendame kaks lisanädalat). Hinna sisse kuulub soovi korral töökuulutuse kujundamine
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile meie esilehel „CV-Online soovitab“ rubriigis vähemalt ühe nädala jooksul
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile Premium Listis kuulutusega sobivas kategoorias vähemalt ühe nädala jooksul
 • Võimendame töökuulutuse ringlemist sotsiaalmeedias ja suuname selle sobiva sihtgrupini (Facebook, Instagram)
 • Jagame töökuulutust CV.ee muudes sotsiaalmeedia kanalites (LinkedIn)
 • Otsime sobivaid kandidaate CV.ee andmebaasist, saadame neile tööpakkumise e-maili teel
 • Sisestame online-intervjuu küsimused (vajadusel). Online-intervjuu küsimuste koostamisel arvestame tööandja poolt eelistatud kompetentse (online-intervjuule saab tööandja ka ise küsimusi lisada)
 • Võtame vastu CV-d ja avaldused, jaotame kandidaadid sobivateks, tõenäoliselt sobivateks ja mittesobivateks
 • Vastame otsingu perioodi vältel kandidaatidelt saabuvatele küsimustele nii ametikoha kui ka otsinguprotsessi kohta
 • Helistame läbi konkursile laekunud potentsiaalselt sobivad kandidaadid ning selgitame välja nende motivatsiooni konkursil osalemiseks
 • Presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos online-intervjuu tulemuste ja omapoolsete kommentaaridega vähemalt kaks korda perioodi jooksul
 • Lepime kandidaatidega kokku ka intervjuude ajad ettevõtte esindajatega (vajadusel)
 • Saadame äraütlemiskirjad mittevalituks osutunud kandidaatidele

Peamised eelised:

 • Kandidaadid eri allikatest (avalik konkurss ja CV.ee andmebaas)
 • Parema kvaliteediga kandidaadid
 • Ainult potentsiaalselt sobivate kandidaatide CV-d
 • Ajasäästlik

Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega pakume sama värbamislahendust ka teistes Balti riikides.

HIND: vastavalt kokkuleppele

LÕPPKANDIDAADI / KANDIDAATIDE TESTID

Vaimse võimekuse ja NEO TRI testi korraldamine CV.ee värbamise projektijuhi poolt.
Teenuse hind:
149 EUR + KM (kaks testi ühe kandidaadi kohta)
89 EUR + KM (üks test kandidaadi kohta)

Vaimse võimekuse testi lühikirjeldus:

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

NEO-TRI isiksusetesti lühikirjeldus:

Test kirjeldab testitäitjat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse veel hulka nende omadustega seotud kitsamaid isiksuslikke aspekte.

TÄISPIKK KOHAPEALNE INTERVJUU/SKYPE INTERVJUU

100 EUR + KM / INTERVJUU

LÜHIINTERVJUU (TELEFON/SKYPE)

50 EUR + KM / INTERVJUU

SOOVITAJATELT TAGASISIDEUURING

50 EUR + KM / KANDIDAAT

UUE TÖÖTAJA KATSEAJA TAGASISIDE 360˚ MEETODIL

Koostöös enda partneriga Upsteem.com pakume klientidele katseaja tagasiside teenust. Katseaja keskel teostatav tagasisideuuring värskelt värvatud töötajale aitab parandada organisatsiooni tulemuslikkust, uue töötaja sisseelamist ning minimeerida erinevaid riske. Uuring teostatakse 360˚ tagasiside meetodil keskkonnas Upsteem.com. Miks on oluline teha tagasisideuuringut, loe täpsemalt siit.

Teenuse hind: 59 EUR + KM (üks tagasiside uuring)

 

Küsi, me aitame!

Võta meiega kohe ühendust ning leiame koos sobiliku lahenduse.

  Meie teenused

  Sihtotsing CV.ee andmebaasist
  Sihtotsing CV.ee andmebaasist
  • Võimaldab otsida kandidaate ilma avaliku konkursita
  • Annab võimaluse sihtida passiivseid kandidaate CV.ee andmebaasist
  • Edastame ainult profiilile vastavate kandidaatide CV-d
  Veel...
  Täisvalik
  Täisvalik
  • Täielik tugiteenus kogu värbamisteenuse vältel
  • Professionaalne hinnang kandidaatidele
  • Garantii uuele töötajale
  Veel...
  Värbamisturundus
  Värbamisturundus
  • Sihitud sotsiaalmeedia reklaamid
  • Võidame ka passiivsete kandidaatide tähelepanu
  • Tööandja bränding ja brändikuvandi tõstmine
  Veel...
  Kandidaatide hindamine ja tiimianalüüs
  Kandidaatide hindamine ja tiimianalüüs
  • Hindab kandidaadi või tiimi võimekust
  • Annab ülevaate inimese isikuomadustest

  Teste on võimalik läbi viia ka kaugteel.

  Veel...
  Erilahendused
  Erilahendused

  Ei leidnud sobivat lahendust?

  Võta meiega ühendust ning aitame valida kõige sobivam lahenduse, mis vastab teie vajadustele, võttes arvesse vaba ametikoha profiili, teie vaba aega, rahalisi vahendeid ja inimressurssi.

  Veel...

  Värbamisteenuste võrdlus

  Võrrelge meie värbamisteenuseid ja valige oma ettevõtte vajadustele sobiv lahendus.

  Peida võrdlustabel Näita võrdlustabelit
  Tegevused
  Profiili täitmine ettevõtte poolt ja ametikoha nõudmiste täpsustamine
  Töökuulutuse koostamine ja selle avaldamine lehel CV.ee
  Kuulutuste esiletõstmine: - CV.ee premium listing ja tagasiside garantii
  Facebooki ja Instagrami võimendatud postitus
  Andmebaasiotsing ja sihtgrupile teavitava e-kirja saatmine
  Laekunud kandidaatide hindamine CV ja kaaskirja põhjal
  Kandidaatide otsing ja valik lisaallikatest ning otsepakkumised (ka kliendi enda poolt antud kontaktidele)
  Online-intervjuu lisamine
  Intervjuud kandidaatidega
  Finaalkandidaatide intervjuude koordineerimine
  Tripod-i vaimse võimekuse või isiksusetest ja soovitajatega vestlus kuni kolmele kandidaadile
  Ülevaate koostamine kandidaatidest
  Tagasiside saatmine valituks mitte osutunud kandidaatidele
  Garantiiotsingu teostamine tasuta
  populaarne
  Eelvalik
  30 päeva(+14)
  Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
  Sīkāk
  Sihtotsing andmebaasist
  Personaalsed tutvustused tel. ja e-maili teel
  10-20 tööpäeva jooksul
  Sīkāk
  Täisvalik
  30 päeva(+14)
  Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
  4 kuud
  Sīkāk
  Tegevused
  Profiili täitmine ettevõtte poolt ja ametikoha nõudmiste täpsustamine
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Töökuulutuse koostamine ja selle avaldamine lehel CV.ee
  Eelvalik
  30 päeva(+14)
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  30 päeva(+14)
  Kuulutuste esiletõstmine: - CV.ee premium listing ja tagasiside garantii
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Facebooki ja Instagrami võimendatud postitus
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Andmebaasiotsing ja sihtgrupile teavitava e-kirja saatmine
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Personaalsed tutvustused tel. ja e-maili teel
  Täisvalik
  Laekunud kandidaatide hindamine CV ja kaaskirja põhjal
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Kandidaatide otsing ja valik lisaallikatest ning otsepakkumised (ka kliendi enda poolt antud kontaktidele)
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Online-intervjuu lisamine
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Intervjuud kandidaatidega
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Finaalkandidaatide intervjuude koordineerimine
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Tripod-i vaimse võimekuse või isiksusetest ja soovitajatega vestlus kuni kolmele kandidaadile
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Ülevaate koostamine kandidaatidest
  Eelvalik
  Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
  Sihtotsing andmebaasist
  10-20 tööpäeva jooksul
  Täisvalik
  Vähemalt 2 raportit perioodi jooksul
  Tagasiside saatmine valituks mitte osutunud kandidaatidele
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  Garantiiotsingu teostamine tasuta
  Eelvalik
  Sihtotsing andmebaasist
  Täisvalik
  4 kuud
  Ei leidnud soovitud lahendust?

  Võta meiega ühendust.

  Võta ühendust